آموزش تخصصی بازیگری

به گزارش روابط عمومی انجمن هنرهای نمایشی ایران شعبه هرمزگان،دورجدیدکلاس های بازیگری ویژه کودک ،نوجوان وبزرگسالان برگزارمی گردد.

آموزش تخصصی بازیگری باحضوراساتیدمجرب تئاتراستان ویژه کودکان ،نوجوانان وبزرگسالان ثبت نام بعمل می آید.

علاقمندان جهت ثبت نام می توانندازطریق شماره 09217303834تماس حاصل نمایندیازطریق همین سایت بصورت اینترنتی ثیت نام نمایندیا بصورت حضوری به دفترانجمن هنرهای نمایشی ایران -شعبه هرمزگان واقع درگلشهر،رسالت شمالی مجتمع سیداحمدخمینی (ره) دفترانجمن هنرهای نمایشی مراجعه نمایند.