توجه: هنگام استفاده از سایت فیلتر شکن را غیر فعال کنید.

رویدادهای هرمزگان

لیست برنامه ها

چتری برای اسلاف
24 فروردین تا 29 فروردین
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
تاریده تارازتباردت
25 اسفند تا 27 اسفند
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
چتری برای اسلاف
19 اسفند تا 24 اسفند
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نمایش کمدی جان و جُو
15 اسفند تا 20 اسفند
فرهنگ سرای گوهر بندرلنگه
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
جنگهاى سياسى برابر در مدت نامعلوم
12 اسفند تا 18 اسفند
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
رانده
27 بهمن تا 3 اسفند
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نمایش سفید برفی و آقای رونالدو
12 بهمن تا 13 بهمن
فرهنگسرای شهید بهشتی(میناب)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
ببعی و گرگ آشپز
2 بهمن تا 10 بهمن
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است