لیست تئاتر

تُنــگ ماهـــی قــرمــز
6 شهریور تا 10 شهریور
فرهنگسرای(رویدر)
خرید بلیت
برگزار شد
نمایش موزیکال باب اسفنجی
20 اردیبهشت
تالار شهید آوینی(بندرعباس)
خرید بلیت
برگزار شد
آن نیمروز طولانی زهرا
12 بهمن تا 22 بهمن
سالن شهید میثم کهنوج
خرید بلیت
برگزار شد
حزبا
7 آذر
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
برگزار شد
خشکسالی و دروغ
30 تیر تا 7 مرداد
آمفی تئاتر شیخ طوسی(رودان)
خرید بلیت
برگزار شد
نمایش رانده
23 تیر تا 24 تیر
پلاتو مهر(رودان)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نمایشنامه خوانی مجردها
23 تیر
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
جنگ و صلح روبینسون
17 خرداد تا 20 خرداد
سالن پیامبر اعظم (بستک)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نمایش «دکتر دوال پا»
7 خرداد تا 12 خرداد
پلاتو آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
شوخی های زناشویی
30 اردیبهشت تا 4 خرداد
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
پرتقال پرتغال
26 اردیبهشت تا 4 خرداد
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نمایش حلزون
15 اردیبهشت تا 19 اردیبهشت
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
دو منولوگ از مده آ و مکبث
27 اسفند
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
ما با هم دوستیم
10 اسفند تا 15 اسفند
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
جُوخِه مَشقی
28 بهمن تا 5 اسفند
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
رَقصیدمَت مُوهِر
8 بهمن تا 18 بهمن
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
هملت پشت کوهی
18 دی تا 7 بهمن
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
تمام شد
آن طالب
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
هملت پشت کوهی.
18 دی تا 4 بهمن
پـلاتـو آفـــتاب
خرید بلیت
دگرگیسی
12 آذر تا 19 آذر
پلاتو آفتاب
خرید بلیت