لیست تئاتر

من آنجا نیستم

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : از 27 خرداد
ساعات ا جرا : 19:00
نرخ بلیت : 150,000 تومان

نمایش هبوط

محل اجرا : سالن vip فرهنگسرای طوبی
تاریخ اجرا : 9 تیر
ساعات ا جرا : 20:00
نرخ بلیت : 180,000 تومان

جنگ شادی کودکانه باعمومیردوست

محل اجرا : سالن شهید میثم کهنوج
تاریخ اجرا : از 28 خرداد
ساعات ا جرا : 20:00
نرخ بلیت : 75,000 تومان
%20تخفیف

نمایش سنگ و سایه

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : از 3 خرداد
ساعات ا جرا : 20:00
نرخ بلیت : 180,000 تومان

ایلخونی

محل اجرا : سالن vip فرهنگسرای طوبی
تاریخ اجرا : از 25 خرداد
ساعات ا جرا : 20:00
نرخ بلیت : از 150,000 تا 200,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

به رقص نت های فالش

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : از 8 خرداد
ساعات ا جرا : 20:00
نرخ بلیت : 150,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

نمایش جعبه جادویی

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : از 26 اردیبهشت
ساعات ا جرا : 18:00, 19:15
نرخ بلیت : 180,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

آن کجا

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : از 9 اردیبهشت
ساعات ا جرا : 19:00
نرخ بلیت : 120,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

نمایش خاله سوسکه

محل اجرا : سالن vip فرهنگسرای طوبی
تاریخ اجرا : 6 اردیبهشت
ساعات ا جرا : 20:00
نرخ بلیت : از 300,000 تا 350,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

نمایش کمدی خرس

محل اجرا : فرهنگ سرای گوهر بندرلنگه
تاریخ اجرا : از 1 اردیبهشت
ساعات ا جرا : 20:00
نرخ بلیت : 100,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

چتری برای اسلاف

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : از 24 فروردین
ساعات ا جرا : 19:00
نرخ بلیت : 150,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

تاریده تارازتباردت

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : از 25 اسفند
ساعات ا جرا : 20:30
نرخ بلیت : 120,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

چتری برای اسلاف

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : از 19 اسفند
ساعات ا جرا : 19:00
نرخ بلیت : 150,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

نمایش کمدی جان و جُو

محل اجرا : فرهنگ سرای گوهر بندرلنگه
تاریخ اجرا : از 15 اسفند
ساعات ا جرا : 20:00
نرخ بلیت : 100,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

جنگهاى سياسى برابر در مدت نامعلوم

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : از 12 اسفند
ساعات ا جرا : 20:00
نرخ بلیت : 180,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

رانده

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : از 27 بهمن
ساعات ا جرا : 19:00
نرخ بلیت : 150,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

نمایش سفید برفی و آقای رونالدو

محل اجرا : فرهنگسرای شهید بهشتی(میناب)
تاریخ اجرا : 12 بهمن
ساعات ا جرا : 19:00
نرخ بلیت : 100,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

ببعی و گرگ آشپز

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : از 2 بهمن
ساعات ا جرا : 18:30
نرخ بلیت : 100,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

نمایش سفید برفی و آقای رونالدو

محل اجرا : آمفی تئاتر شیخ طوسی(رودان)
تاریخ اجرا : از 27 دی
ساعات ا جرا : 16:00, 18:00
نرخ بلیت : 100,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

نمایش«سنگ و سایه»

محل اجرا : سالن فرهنگسرای گوهر (بندرلنگه)
تاریخ اجرا : 28 دی
ساعات ا جرا : 20:00
نرخ بلیت : 100,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

نمایش عروسکی اشک اژدها و یک قصه دیگر

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : از 25 دی
ساعات ا جرا : 18:30
نرخ بلیت : 100,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

کمدی سفید

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : از 8 دی
ساعات ا جرا : 18:00, 20:00, 20:07
نرخ بلیت : 100,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

دهکده گنگستر ها

محل اجرا : فرهنگ سرای گوهر بندرلنگه
تاریخ اجرا : از 1 دی
ساعات ا جرا : 20:00, 21:00
نرخ بلیت : 100,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

نمایش موزیکال باب اسفنجی

محل اجرا : سینما خلیج فارس(حاجی آباد)
تاریخ اجرا : 29 آذر
ساعات ا جرا : 18:30, 20:30
نرخ بلیت : از 80,000 تا 200,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

موموش و دم جادویی

محل اجرا : پلاتو دریا
تاریخ اجرا : از 16 آذر
ساعات ا جرا : 18:30, 19:00
نرخ بلیت : 140,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

وقت خوب مردن

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : 30 آبان
ساعات ا جرا : 09:00, 11:00
نرخ بلیت : 20,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

شهربانو

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : 30 آبان
ساعات ا جرا : 15:00, 17:00
نرخ بلیت : 20,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

چیزهایی که پشت درسرد خانه جا می ماند

محل اجرا : سالن vip فرهنگسرای طوبی
تاریخ اجرا : 30 آبان
ساعات ا جرا : 18:00
نرخ بلیت : 20,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

دختر ساحل

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : 30 آبان
ساعات ا جرا : 20:00, 22:00
نرخ بلیت : 20,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

روایت داستانی کهن اما واقعی

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : 1 آذر
ساعات ا جرا : 09:00, 11:00
نرخ بلیت : 20,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

گنگستر‌های داخلی

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : 1 آذر
ساعات ا جرا : 15:00, 17:00
نرخ بلیت : 20,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

ستوان اینیشمور

محل اجرا : سالن vip فرهنگسرای طوبی
تاریخ اجرا : 1 آذر
ساعات ا جرا : 18:00
نرخ بلیت : 20,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

کمدی سفید

محل اجرا : تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
تاریخ اجرا : 1 آذر
ساعات ا جرا : 20:00, 22:00
نرخ بلیت : 20,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

نمایش موزیکال باب اسفنجی

محل اجرا : مجموعه گردشگری پروشات(بافت کرمان)
تاریخ اجرا : 27 مهر
ساعات ا جرا : 18:00, 20:00
نرخ بلیت : 100,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

نمایش موزیکال باب اسفنجی

محل اجرا : سالن vip فرهنگسرای طوبی
تاریخ اجرا : 15 تیر
ساعات ا جرا : 19:00, 21:00
نرخ بلیت : از 80,000 تا 240,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

آن نیمروز طولانی زهرا

محل اجرا : سالن شهید میثم کهنوج
تاریخ اجرا : از 12 بهمن
ساعات ا جرا : 20:30
نرخ بلیت : 30,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است

هملت پشت کوهی.

محل اجرا : پـلاتـو آفـــتاب
تاریخ اجرا : از 18 دی
ساعات ا جرا : 19:00
نرخ بلیت : 50,000 تومان
فروش این برنامه به پایان رسیده است