لیست برنامه ها

جنگهاي سياسي برابر در مدت نامعلوم
8 آذر
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
اسب های طاعون
8 آذر
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
برنده
7 آذر
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
حزبا
7 آذر
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
خشکسالی و دروغ
30 تیر تا 7 مرداد
آمفی تئاتر شیخ طوسی(رودان)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نمایش موزیکال باب اسفنجی
26 تیر
تالار شهید آوینی(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
فیلم طنز دُهت عمو
19 تیر تا 23 تیر
سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی رودبار جنوب
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نمایش رانده
23 تیر تا 24 تیر
پلاتو مهر(رودان)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نمایشنامه خوانی مجردها
23 تیر
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
جنگ و صلح روبینسون
17 خرداد تا 20 خرداد
سالن پیامبر اعظم (بستک)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نمایش «دکتر دوال پا»
7 خرداد تا 12 خرداد
پلاتو آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
شوخی های زناشویی
30 اردیبهشت تا 4 خرداد
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
پرتقال پرتغال
26 اردیبهشت تا 4 خرداد
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نمایش حلزون
15 اردیبهشت تا 19 اردیبهشت
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
دو منولوگ از مده آ و مکبث
27 اسفند
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
ما با هم دوستیم
10 اسفند تا 15 اسفند
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
جُوخِه مَشقی
28 بهمن تا 5 اسفند
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
رَقصیدمَت مُوهِر
8 بهمن تا 18 بهمن
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
فروش این برنامه به پایان رسیده است
هملت پشت کوهی
18 دی تا 7 بهمن
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
تمام شد
آن طالب
تماشاخانه آفتاب(بندرعباس)
خرید بلیت
هملت پشت کوهی.
18 دی تا 4 بهمن
پـلاتـو آفـــتاب
خرید بلیت
دگرگیسی
12 آذر تا 19 آذر
پلاتو آفتاب
خرید بلیت