رَقصیدَمت مُوهِر

نمایش " رَقصیدَمت مُوهِر" به نویسندگی و کارگردانی مجتبی بستان پیرا ازتاریخ 8 لغایت 18 بهمن درپلاتو آفتاب یندرعباس به روی صحنه می رود.

دراین نمایش امید لطفی پور نخلی ،پریسا دولتی،آرزو دهقانی،علیرضا مرادپور به ایفاء نقش می پردازند.

درخلاصه نمایس آمده است :وقتی شروع به دویدن کنیم دیگه یا باید برسیم خط پایان، یا اینکه هر جا کم آوردیم و ترسیدیم باید دوباره راه رفته رو برگردیم همین جا و یکی مون بیاد سمت اون یکی. واسه همین همیشه اینجا قرار میذاریم؛ پل

خریدبلیت اینترنتی: belitbnd.com