بزودی نمایش هملت پشت کوهی به روی صحنه می رود

هملت پشت کوهی به نویسندگی وکارگردانی ابراهیم پشت کوهی ،جدیدترین اثر نمایشی گروه تی توک از18 دی ماه لغایت 7 بهمن درپلاتو آفتاب به روی صحنه می رود.

ماجرای نمایش «هملت پشت‌کوهی» به اتفاقاتی رخ داده در یک خانواده ساکن بندرعباس در یکی از روزهای دی‌ماه سال ۶۸ که اولین گروه از اسرای جنگ تحمیلی به ایران بازگشتند، می‌پردازد.

دراین نمایش مهدی عطایی دریایی، مجید کشاورز، گاتا عابدی، افسانه برزکار، یاسمن صیاد دقت کار، غزل لوری، سعید سلیمی و محمد جامه شورانی به ایفاءنقش می پردازند.